MÁY CNC 4 TRỤC ĐỤC TƯỢNG

MÁY CNC 4 TRỤC 2614 – 2Z – 10

420.000.000 

MÁY CNC THIẾT KẾ

MÁY CNC CẮT BÀN MÁY KHÂU

230.000.000 
133.000.000 

MÁY CNC CẮT KIM LOẠI

Máy CNC cắt kim loại Plasma

190.000.000 

MÁY CNC 4 TRỤC ĐỤC TƯỢNG

MÁY CNC ĐỤC TƯỢNG 2614 – 2Z – 6

340.000.000 

MÁY CNC 4 TRỤC ĐỤC TƯỢNG

MÁY CNC ĐỤC TƯỢNG 2614 – 2Z – 8

380.000.000 
190.000.000