Tag Archives: máy đục fgoox vi tính

Anh Bộ đội Phú Thọ khởi nghiệp với máy CNC đục gỗ Đông Phương

Anh Trường tại Phú Thọ là một khách hàng mới của CNC Đông Phương Hà Nội. Sau khi giải ngũ, anh đã quyết định cải tiến cơ sở mộc gia đình bằng việc đầu tư máy CNC cho gia công sản xuất. Tìm hiểu và được nhân viên bán hàng tại Đông Phương tư vấn […]