Tag Archives: máy cnc cắt 1325-1

Cấu hình máy CNC cắt quảng cáo 1325-1 đầu tại nhà anh Khiên – Hà Nội

Anh Khiên tại Hà Nội là khách hàng tiếp theo trong tháng 8 đầu tư máy CNC cắt quảng cáo kết hợp lô tỳ vật liệu 1325-1 tại CNC Đông Phương. Đây là cấu hình máy được nhiều cơ sở cắt gỗ và cắt quảng cáo đầu tư trong thời gian gần đây. Sản phẩm […]