Tag Archives: học vẽ mẫu có khó không

Giới thiệu hướng dẫn các lệnh vẽ 2D và 3D cơ bản trong phần mềm JDpaint

Máy đục khắc gỗ 3D Đông Phương hiện nay được ứng dụng rất nhiều trong các xưởng mộc. Tuy nhiên để chạy máy CNC cần có bước lên file mẫu, đây là vấn đề khó khăn đối với nhiều người, cùng tham khảo bai viết hướng dẫn vẽ lệnh 2D và 3D trong phần mềm […]