Tag Archives: đông phương máy đục

Chuyển giao máy đục gỗ vi tính cho anh Tùng – Quảng Bình

Những năm gần dây, nghề mộc khu vực tỉnh Quảng Bình rất phát triển. CNC Đông Phương bàn giao nhiều máy đục gỗ về địa phận này. Gần đây nhất, công ty đã chuyển giao thành công máy đục gỗ vi tính cấu hình 1325-4 cho anh Bùi Văn Tùng tại huyện Quảng Ninh Quảng […]